Giải bài 7 trang 77 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cho hình thoi ABCD với O là giao điểm  của hai đường chéo. Biết AB = 20 cm, OA = 16 cm, OB = 12 cm. Tính độ dài các cạnh và các đường chéo của hình thoi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

ABCD là hình thoi nên có 4 cạnh bằng nhau tức là: AB = BC = CD = DA = 20 cm.

Đường chéo AC = 2. OA = 2. 16 = 32 (cm) và BD = 2.OB = 2.12 = 24 (cm)

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài