Giải bài 9 trang 77 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cho hình thang cân MNPQ với cạnh đáy là MN và PQ, PN = 6 cm, PM = 10 cm. Tính MQ, NQ.

Lời giải chi tiết

Vì MNPQ là hình thang cân nên MQ = NP = 6 cm và NQ = MP = 10 cm.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài