Giải bài 6 trang 77 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 12 cm, BC = 9 cm, BD = 15 cm. Tính độ dài của AD, CD, AC.

Lời giải chi tiết

Vì ABCD là hình chữ nhật nên :

\(\left\{ \begin{array}{l}AB = CD\\AD = BC\\AC = BD\end{array} \right.\quad  \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}CD = 12cm\\AD = 9cm\\AC = 15cm\end{array} \right.\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài