Bài 2. Tính chất cơ bản của phân số - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.4 trên 38 phiếu
Bài 1 trang 11 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Quy đồng mẫu số các phân số sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 12 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Viết các số sau thành các phân số có cùng mẫu số (chọn mẫu số chung là số dương nhỏ nhất nếu được)

Xem lời giải

Bài 3 trang 12 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Rút gọn các phân số sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 12 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Hình vẽ sau minh hoạ tính chất nào của phân số?

Xem lời giải

Bài 5 trang 12 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Nêu hai cách giải thích các phân số sau bằng nhau (dùng khái niệm bằng nhau và dùng tính chất)

Xem lời giải

Bài 6 trang 12 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Dùng phân số để viết các đại lượng khối lượng sau theo tạ, theo tấn. a) 223 kg; b) 18 kg; c) 2020 kg; d) 7 kg.

Xem lời giải

Bài 7 trang 12 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Dùng phân số với mẫu số dương nhỏ nhất để viết các đại lượng dung tích sau theo lít. a) 600 ml; b) 280 ml; c) 1300 ml; d) 970 ml.

Xem lời giải

Bài 8 trang 12 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Dùng phân số với mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị phần tô màu trong mỗi hình vẽ sau:

Xem lời giải