Giải bài 8 trang 12 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Dùng phân số với mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị phần tô màu trong mỗi hình vẽ sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biểu thị phần tô màu bằng phân số, sau đó rút gọn phân số sao cho mẫu số thu được là số dương và nhỏ nhất có thể.

Lời giải chi tiết

a) Phân số biểu thị phần tô màu là \(\frac{{30}}{{40}} = \frac{3}{4}.\)

b) Phân số biểu thị phần tô màu là \(\frac{{25}}{{40}} = \frac{5}{8}.\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu