Bài 2. Xác suất thực nghiệm - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.8 trên 88 phiếu
Bài 1 trang 123 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Gieo một con xúc xắc 4 mặt 24 lần và quan sát số ghi trên đỉnh của com xúc xắc, ta được kết quả như sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện: a) Gieo được đỉnh ghi số 2 b) Gieo được đỉnh ghi số lẻ

Xem lời giải

Bài 2 trang 123 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Bình ghi lại số bạn đi học muộn của lớp trong 20 ngày liên tiếp. Kết quả cho ở bảng sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện: a) Một ngày có đúng 3 bạn đi học muộn b) Một ngày không có bạn nào đi học muộn c) Một ngày có bạn đi học muộn

Xem lời giải

Bài 3 trang 123 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong hộp có 4 thẻ được đánh số 1, 2, 3, 4. Thảo nhắm mắt lấy ra 1 thẻ từ hộp, ghi số rồi trả lại hộp. Lặp lại hoạt động trên 20 lần, Thảo được bảng kết quả như sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện: a) Thảo lấy được thẻ ghi số chẵn b) Thảo lấy được thẻ ghi số nguyên tố.

Xem lời giải

Bài 4 trang 124 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Một xạ thủ bắn 20 mũi tên vào một tấm bia. Điểm số của các lần bắn cho ở bảng sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau trong mỗi lần bắn: a) Xạ thủ bắn được 10 điểm b) Xạ thủ bắn được ít nhất 8 điểm

Xem lời giải

Bài 5 trang 124 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Tung hai đồng xu cân đối 100 lần ta được kết quả như sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện: a) Có một đồng xu sấp, một đồng xu ngửa. b) Hai đồng xu đều sấp.

Xem lời giải

Bài 6 trang 124 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Khảo sát năng suất lúa (tạ/ha) của 25 thửa ruộng được lựa chọn ngẫu nhiên người ta thu được bảng kết quả sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện: a) Thửa ruộng được chọn có năng suất 55 tạ/ha b) Thửa ruộng được chọn có năng suất không quá 55 tạ/ha

Xem lời giải

Bài 7 trang 125 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Số xe máy một cửa hàng bán được trong 30 ngày của tháng 4 được cho ở bảng sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện: a) Cửa hàng bán được 7 xe máy một ngày b) Cửa hàng bán được trên 5 xe máy một ngày.

Xem lời giải

Bài 8 trang 125 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Các bạn học sinh lớp 6B chơi trò gieo đồng xu như sau: Mỗi bạn sẽ gieo đồng xu của mình cho tới khi nào xuất hiện mặt sấp thì dừng lại. Sau đó mỗi bạn sẽ ghi lại số lần giao mình đã thực hiện. Kết quả của cả lớp được tổng hợp lại trong bảng sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện: a) Một bạn chỉ cần gieo một lần đã được mặt sấp b) Một bạn phải gieo ít nhất 3 lần mới được mặt sấp.

Xem lời giải

Bài 9 trang 125 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Tỉ số 20 trận thi đấu gần đây nhất giữa hai đội bóng A và B được cho ở bảng sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện sau trong mỗi trận đấu: a) Đội A thắng đội B b) Hai đội hoà nhau. c) Đội B ghi được hơn 1 bàn thắng d) Tổng số bàn thắng hai đội ghi được lớn hơn 2.

Xem lời giải

Bài 10 trang 126 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Thái thực hiện một điều tra về mối liên quan giữa thuốc lá và bệnh đường hô hấp. Em đã hỏi ngẫu nhiên 20 nam giới ở độ tuổi từ 40 đến 50 và được bảng kết quả như sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện: a) Người được hỏi có hút thuốc b) Người được hỏi không mắc bệnh đường hô hấp. c) Người được hỏi có hút thuốc và bị mắc bệnh đường hô hấp d) Người được hỏi không hút thuốc và không mắc bệnh đường hô hấp.

Xem lời giải