Giải bài 2 trang 123 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2


Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Đề bài

Bình ghi lại số bạn đi học muộn của lớp trong 20 ngày liên tiếp. Kết quả cho ở bảng sau:

1

1

0

2

1

0

0

2

1

0

0

0

1

1

0

3

0

1

0

0

Hãy tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện:

a) Một ngày có đúng 3 bạn đi học muộn

b) Một ngày không có bạn nào đi học muộn

c) Một ngày có bạn đi học muộn

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác suất thực nghiệm của sự kiện A là: n(A) : n

Với n(A) là số lần sự kiện A xảy ra, n là tổng số lần thực hiện hoạt động.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Số ngày có đúng 3 bạn đi học muộn trong 20 ngày là: 1

Vậy xác suất thực nghiệm của sự kiện “Một ngày có đúng 3 bạn đi học muộn” là: \(\frac{1}{{20}} = 0,05\)

b) Số ngày không có bạn nào đi học muộn trong 20 ngày là: 10

Vậy xác suất thực nghiệm của sự kiện “Một ngày không có bạn nào đi học muộn” là: \(\frac{{10}}{{20}} = 0,5\)

c) Số ngày có bạn đi học muộn trong 20 ngày là: 10

Vậy xác suất thực nghiệm của sự kiện “Một ngày có bạn đi học muộn” là: \(\frac{{10}}{{20}} = 0,5\)


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu
 • Giải bài 3 trang 123 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

  Trong hộp có 4 thẻ được đánh số 1, 2, 3, 4. Thảo nhắm mắt lấy ra 1 thẻ từ hộp, ghi số rồi trả lại hộp. Lặp lại hoạt động trên 20 lần, Thảo được bảng kết quả như sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện: a) Thảo lấy được thẻ ghi số chẵn b) Thảo lấy được thẻ ghi số nguyên tố.

 • Giải bài 4 trang 124 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

  Một xạ thủ bắn 20 mũi tên vào một tấm bia. Điểm số của các lần bắn cho ở bảng sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau trong mỗi lần bắn: a) Xạ thủ bắn được 10 điểm b) Xạ thủ bắn được ít nhất 8 điểm

 • Giải bài 5 trang 124 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

  Tung hai đồng xu cân đối 100 lần ta được kết quả như sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện: a) Có một đồng xu sấp, một đồng xu ngửa. b) Hai đồng xu đều sấp.

 • Giải bài 6 trang 124 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

  Khảo sát năng suất lúa (tạ/ha) của 25 thửa ruộng được lựa chọn ngẫu nhiên người ta thu được bảng kết quả sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện: a) Thửa ruộng được chọn có năng suất 55 tạ/ha b) Thửa ruộng được chọn có năng suất không quá 55 tạ/ha

 • Giải bài 7 trang 125 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

  Số xe máy một cửa hàng bán được trong 30 ngày của tháng 4 được cho ở bảng sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện: a) Cửa hàng bán được 7 xe máy một ngày b) Cửa hàng bán được trên 5 xe máy một ngày.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.