Giải bài 10 trang 126 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Thái thực hiện một điều tra về mối liên quan giữa thuốc lá và bệnh đường hô hấp. Em đã hỏi ngẫu nhiên 20 nam giới ở độ tuổi từ 40 đến 50 và được bảng kết quả như sau:

STT

Có hút thuốc hay không?

Có mắc bệnh đường hô hấp hay không?

STT

Có hút thuốc hay không?

Có mắc bệnh đường hô hấp hay không?

1

11

Không

Không

2

Không

12

Không

Không

3

Không

Không

13

4

Không

Không

14

Không

5

15

Không

Không

6

Không

Không

16

Không

Không

7

Không

17

8

18

Không

Không

9

Không

Không

19

10

Không

20

Không

Không

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện:

a) Người được hỏi có hút thuốc

b) Người được hỏi không mắc bệnh đường hô hấp.

c) Người được hỏi có hút thuốc và bị mắc bệnh đường hô hấp

d) Người được hỏi không hút thuốc và không mắc bệnh đường hô hấp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác suất thực nghiệm của sự kiện A là: n(A) : n

Với n(A) là số lần sự kiện A xảy ra, n là tổng số lần thực hiện hoạt động.

Lời giải chi tiết

a) Số người có hút thuốc trong số 20 người được hỏi là: 7

Vậy xác suất thực nghiệm của sự kiện “Người được hỏi có hút thuốc” là: \(\frac{7}{{20}} = 0,35\)

b) Số người không mắc bệnh đường hô hấp trong số 20 người được hỏi là: 11

Vậy xác suất thực nghiệm của sự kiện “Người được hỏi không mắc bệnh đường hô hấp” là: \(\frac{{11}}{{20}} = 0,55\)

c) Số người có hút thuốc và bị mắc bệnh đường hô hấp trong số 20 người được hỏi là: 6

Vậy xác suất thực nghiệm của sự kiện “Người được hỏi có hút thuốc và bị mắc bệnh đường hô hấp” là: \(\frac{6}{{20}} = 0,3\)

d) Số người không hút thuốc và không mắc bệnh đường hô hấp trong số 20 người được hỏi là: 3

Vậy xác suất thực nghiệm của sự kiện “Người được hỏi không hút thuốc và không mắc bệnh đường hô hấp” là: \(\frac{3}{{20}} = 0,15\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.