Giải bài 1 trang 127 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Tổ 3 có bốn bạn An, Bình, Chính, Dương. Hãy liệt kê tất cả các khả năng có thể xảy ra của mỗi phép thử sau:

a) Chọn hai bạn thuộc tổ 3 đi trực nhật

b) Chọn một bạn làm tổ trưởng, một bạn làm tổ phó tổ 3

Lời giải chi tiết

a) Tất cả các khả năng có thể xảy ra của phép thử chọn ra hai bạn đi trực nhật là là An và Bình, An và Chính,  An và Dương, Bình và Chính, Bình và Dương, Chính và Dương.

b) Ký hiệu tên các bạn An, Bình, Chính, Dương lần lượt là là A, B, C, D. Tất cả các khả năng có thể xảy ra của phép thử chọn ra một bạn tổ trưởng một bạn tổ phó là:

Khả năng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tổ trưởng

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

Tổ phó

B

C

D

A

C

D

A

B

D

A

B

C

 


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu
 • Giải bài 2 trang 127 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

  Trong hộp có một quả bóng xanh, một quả bóng đỏ và một quả bóng trắng. Chọn ra từ hộp một quả bóng. Hãy đánh giá xem các sự kiện sau là chắc chắn, không thể thay có thể xảy ra. a) Bóng chọn ra có màu xanh b) Bóng chọn ra không có màu xanh c) Bóng chọn ra có màu vàng d) Bóng chọn ra không có màu tím.

 • Giải bài 3 trang 127 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

  Trong hộp có 1 quả bóng xanh, 2 quả bóng đỏ và 3 quả bóng vàng. Thủy lấy ra 4 quả bóng từ hộp. Hỏi các sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra? a) 4 bóng lấy ra có cùng màu b) Có ít nhất một bóng đỏ trong 4 bóng lấy ra c) Có ít nhất một bóng vàng trong 4 bóng lấy ra

 • Giải bài 4 trang 127 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

  Cảnh sát giao thông ghi lại số vụ va chạm giao thông trên một đoạn đường trong 30 ngày của tháng 6. Kết quả cho ở bảng sau: Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện: a) Một ngày không có vụ va chạm giao thông nào b) Một ngày có nhiều hơn một vụ va chạm giao thông

 • Giải bài 5 trang 127 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

  Gieo một con xúc xắc 6 mặt 100 lần ta được kết quả như sau Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện: a) Gieo được mặt có ba chấm b) Gieo được mặt có số chẵn chấm

 • Giải bài 6 trang 128 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

  Gieo đồng thời 2 con xúc xắc 6 mặt 100 lần và xem có bao nhiêu mặt 6 chấm xuất hiện trong mỗi lần gieo. Kết quả thu được như sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm để: a) Cả hai con súc sắc đều xuất hiện mặt 6 chấm b) Có ít nhất một mặt 6 chấm xuất hiện

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.