CHƯƠNG 9. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT - CTST

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 119 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong hộp có 1 bóng xanh (X), 1 bóng đỏ (Đ) và 1 bóng vàng (V). Hoà lấy ra lần lượt từng bóng, gghi màu quả bóng rồi trả nó lại hộp. Kết quả 9 lần lấy bóng cho ở bảng sau: a) Hãy cho biết kết quả của lần lấy bóng thứ 4 và thứ 5. b) Hãy cho biết có bao nhiêu kết quả khác nhau có thể xảy ra trong mỗi lần lấy bóng

Xem lời giải

Bài 2 trang 120 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong thùng có một quả bóng rổ, một quả bóng chuyền và 1 quả bóng đá. An và Bình mỗi bạn chọn lấy 1 quả bóng khác nhau từ thùng. Hãy liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra.

Xem lời giải

Bài 3 trang 120 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra của mỗi phép thử sau: a) Cô giáo chọn một bạn trong tổ học tập của em b) Chọn một bạn trong lớp em và xem bạn ấy sinh vào tháng nào trong năm

Xem lời giải

Bài 4 trang 120 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Bể bơi mở cửa vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và chủ nhật hàng tuần. Viên chọn ra hai này trong tuần để đi bơi. Hãy liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra.

Xem lời giải

Bài 5 trang 120 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Hộp bút của Ngọc có 1 cái bút mực, 1 cái bút chì, và 1 cái thước kẻ. Ngọc lấy ra hai dụng cụ học tập từ hộp. Hỏi các sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra? a) Ngọc lấy được 1 cái bút và 1 cái thước kẻ b) Ngọc lấy được ít nhất 1 cái bút c) Ngọc lấy được 2 cái thước kẻ

Xem lời giải

Bài 6 trang 120 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Gieo một con xúc xắc 6 mặt cân đối. Hãy đánh giá xem các sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra. a) Mặt xuất hiện có số chấm chia hết cho 7 b) Mặt xuất hiện có số chấm nhỏ hơn 10 c) Mặt xuất hiện có số chấm lớn hơn 5

Xem lời giải

Bài 7 trang 120 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong hộp có 4 quả bóng xanh, 3 quả bóng đỏ và 1 quả bóng vàng. Phương lấy ra 5 bóng từ hộp. Hỏi các sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra? a) 5 quả bóng lấy ra có cùng màu b) Có ít nhất 1 bóng xanh trong 5 quả bóng lấy ra c) 5 quả bóng lấy ra có đủ cả 3 màu xanh đỏ và vàng.

Xem lời giải

Bài 8 trang 120 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Các tuyến đường với độ dài như hình vẽ để nối các điểm du lịch A, B và C. Bạn Dương đi từ A qua B rồi đến C. Hãy đánh gái xem các sự kiện sau là chắc chắn, có thể hay không thể xảy ra. a) Quãng đường Dương đi không vượt quá 15km b) Quãng đường Dương đi dài 11 km c) Quãng đường Dương đi dài 14 km.

Xem lời giải

Bài 1 trang 123 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Gieo một con xúc xắc 4 mặt 24 lần và quan sát số ghi trên đỉnh của com xúc xắc, ta được kết quả như sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện: a) Gieo được đỉnh ghi số 2 b) Gieo được đỉnh ghi số lẻ

Xem lời giải

Bài 2 trang 123 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Bình ghi lại số bạn đi học muộn của lớp trong 20 ngày liên tiếp. Kết quả cho ở bảng sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện: a) Một ngày có đúng 3 bạn đi học muộn b) Một ngày không có bạn nào đi học muộn c) Một ngày có bạn đi học muộn

Xem lời giải

Bài 3 trang 123 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong hộp có 4 thẻ được đánh số 1, 2, 3, 4. Thảo nhắm mắt lấy ra 1 thẻ từ hộp, ghi số rồi trả lại hộp. Lặp lại hoạt động trên 20 lần, Thảo được bảng kết quả như sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện: a) Thảo lấy được thẻ ghi số chẵn b) Thảo lấy được thẻ ghi số nguyên tố.

Xem lời giải

Bài 4 trang 124 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Một xạ thủ bắn 20 mũi tên vào một tấm bia. Điểm số của các lần bắn cho ở bảng sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau trong mỗi lần bắn: a) Xạ thủ bắn được 10 điểm b) Xạ thủ bắn được ít nhất 8 điểm

Xem lời giải

Bài 5 trang 124 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Tung hai đồng xu cân đối 100 lần ta được kết quả như sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện: a) Có một đồng xu sấp, một đồng xu ngửa. b) Hai đồng xu đều sấp.

Xem lời giải

Bài 6 trang 124 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Khảo sát năng suất lúa (tạ/ha) của 25 thửa ruộng được lựa chọn ngẫu nhiên người ta thu được bảng kết quả sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện: a) Thửa ruộng được chọn có năng suất 55 tạ/ha b) Thửa ruộng được chọn có năng suất không quá 55 tạ/ha

Xem lời giải

Bài 7 trang 125 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Số xe máy một cửa hàng bán được trong 30 ngày của tháng 4 được cho ở bảng sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện: a) Cửa hàng bán được 7 xe máy một ngày b) Cửa hàng bán được trên 5 xe máy một ngày.

Xem lời giải

Bài 8 trang 125 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Các bạn học sinh lớp 6B chơi trò gieo đồng xu như sau: Mỗi bạn sẽ gieo đồng xu của mình cho tới khi nào xuất hiện mặt sấp thì dừng lại. Sau đó mỗi bạn sẽ ghi lại số lần giao mình đã thực hiện. Kết quả của cả lớp được tổng hợp lại trong bảng sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện: a) Một bạn chỉ cần gieo một lần đã được mặt sấp b) Một bạn phải gieo ít nhất 3 lần mới được mặt sấp.

Xem lời giải

Bài 9 trang 125 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Tỉ số 20 trận thi đấu gần đây nhất giữa hai đội bóng A và B được cho ở bảng sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện sau trong mỗi trận đấu: a) Đội A thắng đội B b) Hai đội hoà nhau. c) Đội B ghi được hơn 1 bàn thắng d) Tổng số bàn thắng hai đội ghi được lớn hơn 2.

Xem lời giải

Bài 10 trang 126 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Thái thực hiện một điều tra về mối liên quan giữa thuốc lá và bệnh đường hô hấp. Em đã hỏi ngẫu nhiên 20 nam giới ở độ tuổi từ 40 đến 50 và được bảng kết quả như sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện: a) Người được hỏi có hút thuốc b) Người được hỏi không mắc bệnh đường hô hấp. c) Người được hỏi có hút thuốc và bị mắc bệnh đường hô hấp d) Người được hỏi không hút thuốc và không mắc bệnh đường hô hấp.

Xem lời giải

Bài 1 trang 127 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Tổ 3 có bốn bạn An, Bình, Chính, Dương. Hãy liệt kê tất cả các khả năng có thể xảy ra của mỗi phép thử sau: a) Chọn hai bạn thuộc tổ 3 đi trực nhật b) Chọn một bạn làm tổ trưởng, một bạn làm tổ phó tổ 3

Xem lời giải

Bài 2 trang 127 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong hộp có một quả bóng xanh, một quả bóng đỏ và một quả bóng trắng. Chọn ra từ hộp một quả bóng. Hãy đánh giá xem các sự kiện sau là chắc chắn, không thể thay có thể xảy ra. a) Bóng chọn ra có màu xanh b) Bóng chọn ra không có màu xanh c) Bóng chọn ra có màu vàng d) Bóng chọn ra không có màu tím.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất