Giải bài 6 trang 120 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Gieo một con xúc xắc 6 mặt cân đối. Hãy đánh giá xem các sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra.

a) Mặt xuất hiện có số chấm chia hết cho 7

b) Mặt xuất hiện có số chấm nhỏ hơn 10

c) Mặt xuất hiện có số chấm lớn hơn 5

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Liệt kê các số chấm có thể xuất hiện khi gieo một con xúc xắc 6 mặt cân đối.

Bước 2: Kiểm tra xem sự kiện đó trong các kết quả vừa liệt kê hay không.

Lời giải chi tiết

Một xúc xắc có 6 mặt tương ứng với các số chấm là 1,2,3,4,5,6.

Vậy các khả năng có thể xảy ra là:

Số chấm: 1,2,3,4,5,6.

a) Vì trong 6 khả năng trên không có số chấm nào chia hết cho 7, do đó sự kiện “Mặt xuất hiện có số chấm chia hết cho 7” là không thể xảy ra.

b) Vì cả 6 khả năng trên thì số chấm đều nhỏ hơn 10 nên sự kiện “Mặt xuất hiện có số chấm nhỏ hơn 10” chắc chắn xảy ra.

c) Trong 6 khả năng, có khả năng số chấm xuất hiện là 6 (>5) do đó sự kiện “Mặt xuất hiện có số chấm lớn hơn 5” là có thể xảy ra.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu