Giải bài 1 trang 119 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Trong hộp có 1 bóng xanh (X), 1 bóng đỏ (Đ) và 1 bóng vàng (V). Hoà lấy ra lần lượt từng bóng, gghi màu quả bóng rồi trả nó lại hộp. Kết quả 9 lần lấy bóng cho ở bảng sau:

Lần lấy thứ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Màu bóng

X

V

X

Đ

X

X

V

Đ

V

a) Hãy cho biết kết quả của lần lấy bóng thứ 4 và thứ 5.

b) Hãy cho biết có bao nhiêu kết quả khác nhau có thể xảy ra trong mỗi lần lấy bóng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a. Lần 4 – màu bóng Đ, lần 5 – màu bóng X

b. Liệt kê các màu bóng có trong hộp

Lời giải chi tiết

a) Lần thứ 4 lấy được bóng màu đỏ

Lần thứ 5 lấy được bóng màu Xanh

b) Vì trong hộp có 3 màu bóng: Xanh, Vàng, Đỏ nên có 3 3 kết quả là: lấy được bóng xanh, lấy được bóng vàng, lấy được bóng đỏ.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu