Giải bài 5 trang 120 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2


Hộp bút của Ngọc có 1 cái bút mực, 1 cái bút chì, và 1 cái thước kẻ. Ngọc lấy ra hai dụng cụ học tập từ hộp. Hỏi các sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra? a) Ngọc lấy được 1 cái bút và 1 cái thước kẻ b) Ngọc lấy được ít nhất 1 cái bút c) Ngọc lấy được 2 cái thước kẻ

Đề bài

Hộp bút của Ngọc có 1 cái bút mực, 1 cái bút chì, và 1 cái thước kẻ. Ngọc lấy ra hai dụng cụ học tập từ hộp. Hỏi các sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra?

a) Ngọc lấy được 1 cái bút và 1 cái thước kẻ

b) Ngọc lấy được ít nhất 1 cái bút

c) Ngọc lấy được 2 cái thước kẻ

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Liệt kê các khả năng có thể xảy ra khi Ngọc lấy ra hai dụng cụ học tập từ hộp.

Bước 2: Kiểm tra xem sự kiện đó trong các kết quả vừa liệt kê hay không.

Lời giải chi tiết

Trong túi bút có 3 dụng cụ: 1 bút mực (M), 1 bút chì (C) và 1 thước kẻ (T), Ngọc lấy ra 2 dụng cụ trong túi bút,có các khả năng có thể xảy ra là:

Bút mực và bút chì

Bút mực và thước kẻ

Thước kẻ và bút chì

a) Sự kiện “Ngọc lấy được 1 cái bút và 1 cái thước kẻ” là có thể xảy ra.

b) Sự kiện “Ngọc lấy được ít nhất 1 cái bút” là chắc chắn xảy ra ( Tức là trong số 2 dụng cụ lấy ra chắc chắn có 1 cái bút (bút mực hoặc bút chì đểu được)).

c) Sự kiện “Ngọc lấy được 2 cái thước kẻ” là không thể xảy ra ( Vì trong túi chỉ có duy nhất 1 cái thước).


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí