Giải bài 3 trang 120 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hãy liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra của mỗi phép thử sau:

a) Cô giáo chọn một bạn trong tổ học tập của em

b) Chọn một bạn trong lớp em và xem bạn ấy sinh vào tháng nào trong năm

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hướng dẫn:

a) Liệt kê họ tên các bạn trong tổ em

b) Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra (tập hợp tất cả các tháng trong năm) là: {1;2; 3; 4; 5; …; 12}

Lời giải chi tiết

a) Chẳng hạn tổ học tập của em có 5 bạn là: Lan, Hoa, Mai, Tuấn, Tú

thì các kết quả có thể xảy ra khi chọn một bạn là:

{ Lan; Hoa; Mai; Tuấn; Tú }

b) Chọn một bạn trong lớp: một người bất kì đều có tháng sinh là 1 trong 12 tháng trong năm.

Vậy tập hợp tất cả các khả năng có thể xảy ra là {tháng 1; tháng 2; tháng 3; …; tháng 12}


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu