Bài 3. Biểu đồ tranh - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
5 trên 66 phiếu
Bài 1 trang 93 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Đọc biểu đồ tranh biểu diễn số mãy cày của 5 xã và trả lời các câu hỏi bên dưới. a) Xã nào có ít máy cày nhất? b) Xã nào có nhiều máy cày nhất? c) Xã A có nhiều hơn xã E bao nhiêu máy cày? d) Tổng số máy cày của 5 xã là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 2 trang 93 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Hãy đọc dữ liệu thống kê từ biểu đồ tranh sau đây và ghi vào bảng thống kê tương ứng. Từ bảng thống kê, hãy trả lời các câu hỏi sau: a) Ngày nào phân xưởng lắp ráp được nhiều đồng hồ nhất? b) Ngày nào phân xưởng lắp ráp được ít đồng hồ nhất? c) Tính số lượng đồng hồ phân xưởng lắp ráp được trong tuần.

Xem lời giải

Bài 3 trang 94 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Hãy đọc dữ liệu thống kê từ biểu đồ tranh sau đây và ghi vào bảng thổng kê tương ứng.

Xem lời giải

Bài 4 trang 95 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Bằng cách dùng biểu tượng Hình tròn đại diện cho 10 xe đạp và biểu tượng nửa hình tròn đại diện cho 5 xe đạp, em hãy vẽ biểu đồ tranh biểu diễn bảng thống kê sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 95 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Hãy đọc dữ liệu thống kê từ biểu đồ tranh sau đây và ghi vào bảng thống kê tương ứng. Số học sinh nữ của các lớp khối 6 trường THCS Hai Bà Trưng

Xem lời giải

Bài 6 trang 96 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Bằng cách dùng biểu tượng hình tròn đại diện cho 10 xe và biểu tượng nửa hình tròn đại diện cho 5 xe, em hãy vẽ biểu đồ tranh biểu diễn bảng thống kê sau:

Xem lời giải