Giải bài 2 trang 93 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Hãy đọc dữ liệu thống kê từ biểu đồ tranh sau đây và ghi vào bảng thống kê tương ứng. Từ bảng thống kê, hãy trả lời các câu hỏi sau: a) Ngày nào phân xưởng lắp ráp được nhiều đồng hồ nhất? b) Ngày nào phân xưởng lắp ráp được ít đồng hồ nhất? c) Tính số lượng đồng hồ phân xưởng lắp ráp được trong tuần.

Đề bài

Hãy đọc dữ liệu thống kê từ biểu đồ tranh sau đây và ghi vào bảng thống kê tương ứng.

Từ bảng thống kê, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Ngày nào phân xưởng lắp ráp được nhiều đồng hồ nhất?

b) Ngày nào phân xưởng lắp ráp được ít đồng hồ nhất?

c) Tính số lượng đồng hồ phân xưởng lắp ráp được trong tuần.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Từ biểu đồ tranh suy ra bảng thống kê tương ứng

Bước 2: Trả lời câu hỏi dựa vào bảng thống kê vừa tạo.

Lời giải chi tiết

Số đồng hồ lắp ráp được tại phân xưởng A trong tuần

Ngày

Số đồng hồ

Thứ Hai

500

Thứ Ba

600

Thứ Tư

700

Thứ Năm

800

Thứ Sáu

650

Thứ Bảy

350

a) Thứ Năm phân xưởng lắp ráp được nhiều đồng hồ nhất.

b) Thứ Bảy phân xưởng lắp ráp được ít đồng hồ nhất.

c) Số đồng hồ phân xưởng lắp ráp được trong tuần là:

500 + 600 + 700 + 800 + 650 + 350 = 3600 (đồng hồ)


Bình chọn:
4.4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí