Giải bài 1 trang 93 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đọc biểu đồ tranh biểu diễn số mãy cày của 5 xã và trả lời các câu hỏi bên dưới. a) Xã nào có ít máy cày nhất? b) Xã nào có nhiều máy cày nhất? c) Xã A có nhiều hơn xã E bao nhiêu máy cày? d) Tổng số máy cày của 5 xã là bao nhiêu?

Đề bài

Đọc biểu đồ tranh biểu diễn số mãy cày của 5 xã và trả lời các câu hỏi bên dưới.

a) Xã nào có ít máy cày nhất?

b) Xã nào có nhiều máy cày nhất?

c) Xã A có nhiều hơn xã E bao nhiêu máy cày?

d) Tổng số máy cày của 5 xã là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Từ biểu đồ tranh suy ra số máy cày của mỗi xã, căn cứ vào đó trả lời các câu hỏi.

Lời giải chi tiết

Ta có thể viết lại biểu đồ tranh thành bảng thống kê như sau:

Số máy cày

Xã A

40

Xã B

25

Xã C

15

Xã D

30

Xã E

25

a) Xã C có ít máy cày nhất.

b) Xã A có nhiều máy cày nhất.

c) Xã A có nhiều hơn xã E 15 máy cày

d) Tổng số máy cày của 5 xã là: 40 + 25 + 15 + 30 + 25 = 135 máy.


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí