CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN - SBT CTST

Bình chọn:
4.8 trên 112 phiếu
Bài 1 trang 7 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Cho X là tập hợp các số lẻ vừa lớn hơn 10 vừa nhỏ hơn 20. Viết tập hợp X bằng hai cách.

Xem lời giải

Bài 2 trang 7 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Cho Y = {x | x là số tự nhiên nhỏ hơn 10 và chia hết cho 3 }. Trong các số 3,6,9,12 số nào thuộc Y số nào không thuộc Y? Dùng kí hiệu để viết câu trả lời.

Xem lời giải

Bài 3 trang 7 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Cho M là tập hợp các chữ cái Tiếng Việt có mặt trong từ “NHATRANG”. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai, khẳng định nào đúng? (A) N không thuộc M (B) U thuộc M (C) T thuộc M (D) Q thuộc M

Xem lời giải

Bài 4 trang 7 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Cho M là tập hợp các chữ cái Tiếng Việt có mặt trong từ “NHATRANG”. Cách viết nào là đúng?

Xem lời giải

Bài 5 trang 7 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Dưới đây là danh sách tên các bạn thuộc Tổ 1 lớp 6A Bùi Chí Thanh Lê Mai Lan Nguyễn Đức Vân Bạch Phương Trinh Hoàng Ngọc Thanh Đỗ Thị Dung Nguyễn Lê Vân Anh a) Viết tập hợp tên các bạn trong tổ 1 có cùng họ. b) Viết tập hợp các họ của các bạn trong Tổ 1.

Xem lời giải

Bài 1 trang 9 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Viết tập hợp X bằng cách liệt kê các phần tử.

Xem lời giải

Bài 2 trang 9 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Biểu diễn số

Xem lời giải

Bài 3 trang 9 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Theo nguồn ước tính của CIA World Factbook, tính đến tháng 12 năm 2020, dân số Trung Quốc là 1441457889 người và dân số Ấn Độ là 1386638130 người. a) Hãy viết cách đọc các số chỉ dân số này. b) Dân số nước nào lớn hơn?

Xem lời giải

Bài 4 trang 9 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Hãy sắp xếp các số trong tập hợp sau theo thứ tự tăng dần: X = {2029; 2021; 2015; 2026; 2027; 2019; 2028; 2030}

Xem lời giải

Bài 5 trang 9 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Viết số La Mã của các số sau: 14; 18; 26

Xem lời giải

Bài 6 trang 9 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Hãy thay đổi vị trí của một que tăm trong phép tính dưới dây để được phép tính đúng.

Xem lời giải

Bài 1 trang 12 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Tính một cách hợp lí: a) 42 + 44 + 46 + 48 + 50; b) 150 . 250 . 400 . 800

Xem lời giải

Bài 2 trang 12 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Tìm số tự nhiên x biết: a) (2x + 1) . 2907 = 8721; b) (4x - 16) : 1905 = 60

Xem lời giải

Bài 3 trang 12 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Mẹ Lan mang 200000 đồng vào siêu thị mua 2kg khoai tây, 5 kg gạo và 2 nải chuối chín. Giá mỗi ki-lô-gam khoai tây là 26500 đồng, mỗi ki-lô-gam gạo là 18000 đồng, mỗi nải chuối là 15000 đồng. Hỏi mẹ Lan còn bao nhiêu tiền?

Xem lời giải

Bài 4 trang 12 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Một người buôn vàng vào thời điểm giá vàng có nhiều biến động thất thường. Ngày thứ nhất mua vào với giá 55 300 000 đồng / 1 lượng Ngày thứ hai bán ra với giá 55 350 000 đồng / 1 lượng Ngày thứ ba mua vào với giá 55 400 000 đồng / 1 lượng Ngày thứ tư bán ra với giá 55 450 000 đồng / 1 lượng Ngày thứ năm mua vào với giá 55 500 000 đồng / 1 lượng Ngày thứ sáu bán ra với giá 55 550 000 đồng / 1 lượng Sau 6 ngày, người đó được lãi hay lỗ bao tiền mỗi lượng.

Xem lời giải

Bài 1 trang 14 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Các số 4; 8; 9; 16; 27; 64; 81; 125; 225 là bình phương hay lập phương của những số nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 14 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Tính: a) (2.10^3 + 7.10^2 + 8.10 + 7) b) (19.10^3 + 5.10^2 + 6.10)

Xem lời giải

Bài 3 trang 14 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Cho số tự nhiên gồm bốn chữ số 5a3b a) Viết cấu tạo thập phân của số này. b) Tìm a và b sao cho số này là số lẻ nhỏ hơn 5033.

Xem lời giải

Bài 4 trang 14 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Ước tính có khoảng 100 tỉ nơ-ron thần kinh trong não người. Dù có số lượng rất lớn nhưng các nơ-ron thần kinh chỉ chiếm 10% tổng số tế bào não (nguồn VINMEC.com). Hãy viết các chỉ số nơ-ron thần kinh và số tế bào não trong não người (ước tính) dưới dạng lũy thừa của 10.

Xem lời giải

Bài 1 trang 17 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Thực hiện phép tính: a) {[(37 + 13) : 5] - 45 : 5}.7;

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất