Giải bài 4 trang 14 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Ước tính có khoảng 100 tỉ nơ-ron thần kinh trong não người. Dù có số lượng rất lớn nhưng các nơ-ron thần kinh chỉ chiếm 10% tổng số tế bào não (nguồn VINMEC.com). Hãy viết các chỉ số nơ-ron thần kinh và số tế bào não trong não người (ước tính) dưới dạng lũy thừa của 10.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giải tương tự bài toán tỉ số phần trăm nhưng lưu ý viết dưới dạng lũy thừa cho gắn gọn.

Lời giải chi tiết

Vì 100 tỉ nơ-ron thần kinh tương ứng 10% tổng số tế bào não

Nên tổng số tế bào não là: 100:10% = 100. 10 = 1000 (tỉ nơ-ron thần kinh)

Ta có 100 tỉ = \({10^{11}}\); 1000 tỉ = \({10^{12}}\)

Vậy não người có tổng số tế bào não là \({10^{12}}\)tế bào, trong đó có \({10^{11}}\)nơ-ron thần kinh.


Bình chọn:
4.6 trên 27 phiếu