Giải bài 1 trang 14 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Tải về

Các số 4; 8; 9; 16; 27; 64; 81; 125; 225 là bình phương hay lập phương của những số nào?

Đề bài

Các số 4; 8; 9; 16; 27; 64; 81; 125; 225 là bình phương hay lập phương của những số nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết các số đã cho dưới dạng tích của những thừa số giống nhau rồi kết luận.

Lời giải chi tiết

\(4 = 2 \times 2 = {2^2} \Rightarrow \)4 là bình phương của 2.

\(8 = 2 \times 2 \times 2 = {2^3} \Rightarrow \)8 là lập phương của 2.

\(9 = 3 \times 3 = {3^2} \Rightarrow \)9 là bình phương của 3.

\(16 = 4 \times 4 = {4^2} \Rightarrow \)16 là bình phương của 4.

\(27 = 3 \times 3 \times 3 = {3^3} \Rightarrow \)27 là lập phương của 3.

\(64 = 8 \times 8 = {8^2} \Rightarrow \)64 là bình phương của 8.

\(81 = 9 \times 9 = {9^2} \Rightarrow \)81 là bình phương của 9.

\(125 = 5 \times 5 \times 5 = {5^3} \Rightarrow \)125 là lập phương của 5.

\(225 = 15 \times 15 = {15^2} \Rightarrow \)225 là bình phương của 15.


Bình chọn:
4.6 trên 43 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí