Bài tập cuối chương 7. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 77 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Vẽ thêm để các hình sau có trục đối xứng là đường nét đứt trên hình vẽ. Em hãy cho biết đó là hình gì.

Xem lời giải

Bài 2 trang 78 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Vẽ thêm để được hình có tâm đối xứng là các điểm cho sẵn

Xem lời giải

Bài 3 trang 78 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Dưới đây là hình ảnh một số di tích ở Hà Nội. Em hãy tìm tính đối xứng và cho biết tên các di tích này.

Xem lời giải

Bài 4 trang 78 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

a) Dưới đây là một số hoa văn trang trí. Hãy chỉ ra tính đối xứng của chúng. b) Tìm ba hoa văn khác có tính đối xứng

Xem lời giải

Bài 5 trang 78 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Chữ cái nào trong mỗi từ sau có tính đối xứng? Với mỗi từ, hãy nêu tên tỉnh thành tương ứng a) H O A B I N H b) N G H E A N c) B E N T R E d) B A C K A N e) Q U A N G T R I g) D A N A N G

Xem lời giải

Bài 6 trang 79 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Hình vỏ ốc và chiếc lá sau đây, hình nào có tính đối xứng? Hãy tìm ba hình động vật có tính đối xứng.

Xem lời giải

Bài 7 trang 79 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Một số xe cứu thương có dòng chữ này dưới đây ở đầu xe. Dòng chữ này có nghĩa là gì? Tại sao lại có dòng chữ này ở đầu xe?

Xem lời giải

Bài 8 trang 79 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Bàn cờ vua gồm 8 hàng (đánh số từ 1 đến 8) và 8 cột (đánh các chữ cái từ a đến h) a) Tìm trục đối xứng và tâm đối xứng của bàn cờ vua b) Mã trắng nằm ở ô b1, hãy tìm quân cờ đối xứng với nó qua tâm đối xứng. c) Vua trắng nằm ở ô e1, hãy tìm quân cờ đối xứng với nó qua trục đối xứng ngang (đường thẳng giữa hàng 4 và hàng 5)

Xem lời giải