Giải bài 1 trang 77 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Vẽ thêm để các hình sau có trục đối xứng là đường nét đứt trên hình vẽ. Em hãy cho biết đó là hình gì.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Coi đường nét đứt như một cái gương, vẽ thêm sao cho khi gập hình theo đường nét đứt ta được hai phần giống hệt và chồng khít lên nhau.

Lời giải chi tiết

Hình a) là hình mặt người, Hình b) là hình cây thông.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu