Giải bài 2 trang 78 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Vẽ thêm để được hình có tâm đối xứng là các điểm cho sẵn

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giải sử I là tâm của hình. Lấy lần lượt các đỉnh của hình (chẳng hạn đỉnh A) nối với I, vẽ điểm A’ sao cho I là trung điểm AA’. Nối các đỉnh mới ta được hình cần vẽ.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu