Giải bài 8 trang 79 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Bàn cờ vua gồm 8 hàng (đánh số từ 1 đến 8) và 8 cột (đánh các chữ cái từ a đến h)

a) Tìm trục đối xứng và tâm đối xứng của bàn cờ vua

b) Mã trắng nằm ở ô b1, hãy tìm quân cờ đối xứng với nó qua tâm đối xứng.

c) Vua trắng nằm ở ô e1, hãy tìm quân cờ đối xứng với nó qua trục đối xứng ngang (đường thẳng giữa hàng 4 và hàng 5)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Gập đôi hình sao cho hai phần trùng khít lên nhau, nếp đó chính là trục đối xứng

+ I là tâm đối xứng của hình H nếu I là trung điểm của đoạn thẳng Nối hai điểm tương ứng bất kì trên H.

Lời giải chi tiết

a) Bàn cờ vua có 4 trục đối xứng gồm: hai đường chéo của bàn cờ, trục ngang là đường thẳng giữa hàng 4 và 5, trục dọc là đường thẳng giữa cột d và cột e.

b) Mã trắng ở ô b1, có hình đối xứng qua tâm là mã đen ở ô g8.

c) Vua trắng ở ô e1, có hình đối xứng  qua trục ngang (giữa hàng 4 và hàng 5) là vua đen ở ô e8.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu