Giải bài 6 trang 79 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hình vỏ ốc và chiếc lá sau đây, hình nào có tính đối xứng? Hãy tìm ba hình động vật có tính đối xứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gập đôi hình sao cho hai phần trùng khít lên nhau, nếp đó chính là trục đối xứng

I là tâm đối xứng của hình H nếu I là trung điểm của đoạn thẳng Nối hai điểm tương ứng bất kì trên H.

Lời giải chi tiết

Hình vỏ ốc không có tính đối xứng (không có trục đối xứng và không có tâm đối xứng)

Hình chiếc lá có tình đới xứng (có trục đối xứng)

Một số hình động vật có tính đối xứng:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu