Giải bài 4 trang 78 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

a) Dưới đây là một số hoa văn trang trí. Hãy chỉ ra tính đối xứng của chúng.

b) Tìm ba hoa văn khác có tính đối xứng 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gập đôi hình sao cho hai phần trùng khít lên nhau, nếp đó chính là trục đối xứng

I là tâm đối xứng của hình H nếu I là trung điểm của đoạn thẳng Nối hai điểm tương ứng bất kì trên H.

Lời giải chi tiết

a) Theo thứ tự từ trên xuống, hình thứ nhất có trục đối xứng, không có tâm đối xứng

Hình thứ 2 có tâm đối xứng nhưng không có tâm đối xứng

Hình thứ ba có trục đối xứng, không có tâm đối xứng

 

b) Một số hoa văn có tính đối xứng

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu