Bài 3. Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.7 trên 119 phiếu
Bài 1 trang 54 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Làm tròn các số sau đây: - 5186,5835; 7529,95642 Đến hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn.

Xem lời giải

Bài 2 trang 54 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Làm tròn các số sau đây: - 4173,5994;;9879,85451 Đến hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm.

Xem lời giải

Bài 3 trang 55 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy ước lượng kết quả của các phép tính sau: a) 6,246 - 5,128; b) ( - 11,056);.;( - 19,897); c) (-9122,412) . 31,056; d) (-1224,504) : 41,056.

Xem lời giải

Bài 4 trang 55 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Một số tự nhiên sau khi làm tròn đến hàng nghìn cho kết quả là 2 700 000. Số đó có thể lớn nhất là bao nhiêu, nhỏ nhất là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 5 trang 55 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Tính giá trị (làm tròn đến hàng đơn vị) của biểu thức A = 17,62 – 5,16 + 3,34 bằng hai cách: Cách 1: Làm tròn các số trước rồi mới thực hiện phép tính Cách 2: Thực hiện phép tính rồi mới làm tròn kết quả.

Xem lời giải

Bài 6 trang 55 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Bạn Linh đem 200 000 đồng mua đồ ăn sáng. Bạn cần mua 3 ổ bánh mì, 2 tô phở. Biết giá một ổ bánh mì là 18000 đồng, giá một tô phở là 39 000 đồng. Không tính, hãy ước lượng xem bạn Linh có đủ tiền để mua hay không.

Xem lời giải