Giải bài 2 trang 54 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Làm tròn các số sau đây: \( - 4173,5994;\;9879,85451\)

Đến hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Gạch dưới chữ số thập phân của hàng quy tròn.

Bước 2: Nhìn sang chữ số bên phải

 + Nếu chữ số đó lớn hơn hoặc bằng 5 thì tăng chữ số gạch dưới lên một đơn vị rồi thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

+ Nếu chữ số đó nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên chữ số gạch dưới lên một đơn vị rồi thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

Lời giải chi tiết

Làm tròn số: \( - 4173,5994\)

Đến hàng đơn vị: \( - 4174\)

Hàng chục: \( - 4170\)

Hàng trăm: \( - 4200\)

Làm tròn số: \(9879,85451\)

Đến hàng đơn vị: \(9880\)

Hàng chục: \(9880\)

Hàng trăm: \(9900\)


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu