Giải bài 6 trang 55 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Bạn Linh đem 200 000 đồng mua đồ ăn sáng. Bạn cần mua 3 ổ bánh mì, 2 tô phở. Biết giá một ổ bánh mì là 18000 đồng, giá một tô phở là 39 000 đồng. Không tính, hãy ước lượng xem bạn Linh có đủ tiền để mua hay không.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Làm tròn giá tiền của mỗi đồ ăn sáng đến hàng chục nghìn. Sau đó ước lượng giá tiền cần dùng, so sánh với 200 000 đồng.

Lời giải chi tiết

Sau khi làm tròn, giá tiền một ổ bánh mì là: 20 000 đồng; giá tiền một tô phở là 40 000 đồng.

Vậy ước lượng số tiền phait trả là: 3. 20 000 + 2. 40 000 = 140 000 (đồng) < 200 000 đồng

Vậy bạn Linh đủ tiền mua.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu