CHƯƠNG 5. PHÂN SỐ - SBT CTST

Bình chọn:
4.8 trên 113 phiếu
Bài 1 trang 8 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Viết các phân số sau: a) Âm mười bảy phần bốn nươi hai; b) Ba mươi ba phần âm bảy mươi chín; c) Ba trăm linh chín phần một nghìn linh một; d) Âm bốn mươi tám phần âm hai mươi ba.

Xem lời giải

Bài 2 trang 8 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Vẽ lại hình bên, sau đó vẽ thêm các đoạn thẳng thích hợp và tô màu vào ô cần thiết để được hình vẽ có phần tô màu hiển thị phân số 3/4. Nêu hai cách vẽ và tô màu.

Xem lời giải

Bài 3 trang 8 Sách bài tập toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Một bể bơi có máy bơm A để bơm nước vào bể. Nếu bể không có nước máy bơm sẽ bơm đầy bể trong 7 giờ. Cũng bể bơi đó, có máy bơm B dùng để tháo nước ra khỏi bể khi vệ sinh bể bơi. Nếu bể đầy nước, máy bơm B sẽ bơm hết nước trong bể chỉ trong 5 giờ. Điền phân số với tử và mẫu là số nguyên thích hợp vào bảng sau đây:

Xem lời giải

Bài 4 trang 8 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Thay dấu ? bằng số nguyên thích hợp.

Xem lời giải

Bài 5 trang 8 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Điền số nguyên thích hợp vào ô trống:

Xem lời giải

Bài 6 trang 8 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Giải thích tại sao:

Xem lời giải

Bài 7 trang 9 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Kiểm tra khẳng định: 18.( - 5) = ( - 15).6. Từ khẳng định đó, viết phân số bằng phân số 18/ - 15. Cũng từ khẳng định đó, có thể có những cặp phân số nào khác mà bằng nhau?

Xem lời giải

Bài 8 trang 9 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Hình dưới đây cho biết số liệu nhiệt độ ở đỉnh Phan-xi-păng trong ngày 20/12/2019. Theo em, số đo nhiệt độ trung bình trong ngày là phân số nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 11 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Quy đồng mẫu số các phân số sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 12 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Viết các số sau thành các phân số có cùng mẫu số (chọn mẫu số chung là số dương nhỏ nhất nếu được)

Xem lời giải

Bài 3 trang 12 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Rút gọn các phân số sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 12 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Hình vẽ sau minh hoạ tính chất nào của phân số?

Xem lời giải

Bài 5 trang 12 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Nêu hai cách giải thích các phân số sau bằng nhau (dùng khái niệm bằng nhau và dùng tính chất)

Xem lời giải

Bài 6 trang 12 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Dùng phân số để viết các đại lượng khối lượng sau theo tạ, theo tấn. a) 223 kg; b) 18 kg; c) 2020 kg; d) 7 kg.

Xem lời giải

Bài 7 trang 12 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Dùng phân số với mẫu số dương nhỏ nhất để viết các đại lượng dung tích sau theo lít. a) 600 ml; b) 280 ml; c) 1300 ml; d) 970 ml.

Xem lời giải

Bài 8 trang 12 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Dùng phân số với mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị phần tô màu trong mỗi hình vẽ sau:

Xem lời giải

Bài 1 trang 16 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

So sánh hai phân số:

Xem lời giải

Bài 2 trang 16 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

So sánh:

Xem lời giải

Bài 3 trang 16 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Sắp xếp các số theo thứ tự

Xem lời giải

Bài 4 trang 16 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất