Giải bài 3 trang 8 Sách bài tập toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Một bể bơi có máy bơm A để bơm nước vào bể. Nếu bể không có nước máy bơm sẽ bơm đầy bể trong 7 giờ. Cũng bể bơi đó, có máy bơm B dùng để tháo nước ra khỏi bể khi vệ sinh bể bơi. Nếu bể đầy nước, máy bơm B sẽ bơm hết nước trong bể chỉ trong 5 giờ.

Điền phân số với tử và mẫu là số nguyên thích hợp vào bảng sau đây:

Máy bơm

Lượng nước bơm được so với lượng nước đầy bể sau

1 giờ

2 giờ

3 giờ

4 giờ

A

 

 

 

 

B

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Với máy bơm A, phân số ở mỗi ô có mẫu số là 7 và tử số là số giờ bơm tương ứng.

Với máy bơm B, phân số ở mỗi ô có mẫu số là 5 và tử số là số âm của giờ bơm tương ứng.

Lời giải chi tiết

Máy bơm

Lượng nước bơm được so với lượng nước đầy bể sau

1 giờ

2 giờ

3 giờ

4 giờ

A

\(\frac{1}{7}\)

\(\frac{2}{7}\)

\(\frac{3}{7}\)

\(\frac{4}{7}\)

B

\(\frac{{ - 1}}{5}\)

\(\frac{{ - 2}}{5}\)

\(\frac{{ - 3}}{5}\)

\(\frac{{ - 4}}{5}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu