Giải bài 4 trang 8 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Thay dấu ? bằng số nguyên thích hợp.

a) \(\frac{?}{1} =  - 8\)

b) \(? = \frac{{ - 2020}}{1}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số nguyên là một phân số có mẫu số là 1 và tử số là chính số nguyên đó.

Lời giải chi tiết

a) -8;

b) -2020.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu