Giải bài 8 trang 9 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hình dưới đây cho biết số liệu nhiệt độ ở đỉnh Phan-xi-păng trong ngày 20/12/2019. Theo em, số đo nhiệt độ trung bình trong ngày là phân số nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân số biểu thị nhiệt độ trong ngày có mẫu số là số thời thời đo và tử số là tổng nhiệt độ đo được ở các lần.

Lời giải chi tiết

Hình vẽ cho biết số đo nhiệt độ trong ngày được thu thập tại 8 thời điểm, cách đều nhau 3 giờ. Nhiệt độ trung bình trong ngày có thể coi là trung bình cộng của các số đó. Có thể coi \(\frac{{ - 2}}{8}{}^oC\) là nhiệt độ trung bình trong ngày 20/12/2019.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu