Giải bài 6 trang 8 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Tải về

Giải thích tại sao:

Đề bài

Giải thích tại sao:

a) \(\frac{{2018}}{{2019}} \ne \frac{{2020}}{{2021}}\)

b) \(\frac{{ - 20182019}}{{20192020}} \ne \frac{{20192020}}{{ - 20202021}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu \(a.d = b.c\) thì \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d}\) ( với \(a,b,c,d \ne 0\))

Lời giải chi tiết

a) Dễ thấy \(2018.2021 \ne 2019.2020\) nên \(\frac{{2018}}{{2019}} \ne \frac{{2020}}{{2021}}\)

b) Dễ thấy tích ( - 20182019).( - 20202021) là số lẻ, còn tích 20192020. 20192020 là số chẵn nên\(( - 20182019).( - 20202021) \ne 20192020.\;20192020\). Do đó, \(\frac{{ - 20182019}}{{20192020}} \ne \frac{{20192020}}{{ - 20202021}}\)


Bình chọn:
4.6 trên 14 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí