Bài 1. Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.5 trên 58 phiếu
Bài 1 trang 8 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Viết các phân số sau: a) Âm mười bảy phần bốn nươi hai; b) Ba mươi ba phần âm bảy mươi chín; c) Ba trăm linh chín phần một nghìn linh một; d) Âm bốn mươi tám phần âm hai mươi ba.

Xem lời giải

Bài 2 trang 8 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Vẽ lại hình bên, sau đó vẽ thêm các đoạn thẳng thích hợp và tô màu vào ô cần thiết để được hình vẽ có phần tô màu hiển thị phân số 3/4. Nêu hai cách vẽ và tô màu.

Xem lời giải

Bài 3 trang 8 Sách bài tập toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Một bể bơi có máy bơm A để bơm nước vào bể. Nếu bể không có nước máy bơm sẽ bơm đầy bể trong 7 giờ. Cũng bể bơi đó, có máy bơm B dùng để tháo nước ra khỏi bể khi vệ sinh bể bơi. Nếu bể đầy nước, máy bơm B sẽ bơm hết nước trong bể chỉ trong 5 giờ. Điền phân số với tử và mẫu là số nguyên thích hợp vào bảng sau đây:

Xem lời giải

Bài 4 trang 8 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Thay dấu ? bằng số nguyên thích hợp.

Xem lời giải

Bài 5 trang 8 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Điền số nguyên thích hợp vào ô trống:

Xem lời giải

Bài 6 trang 8 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Giải thích tại sao:

Xem lời giải

Bài 7 trang 9 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Kiểm tra khẳng định: 18.( - 5) = ( - 15).6. Từ khẳng định đó, viết phân số bằng phân số 18/ - 15. Cũng từ khẳng định đó, có thể có những cặp phân số nào khác mà bằng nhau?

Xem lời giải

Bài 8 trang 9 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Hình dưới đây cho biết số liệu nhiệt độ ở đỉnh Phan-xi-păng trong ngày 20/12/2019. Theo em, số đo nhiệt độ trung bình trong ngày là phân số nào?

Xem lời giải