CHƯƠNG 7. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN - CTST

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 71 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Vẽ trục đối xứng của mỗi hình sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 71 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Hình nào sau đây có đường nét đứt là trục đối xứng

Xem lời giải

Bài 3 trang 71 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Mỗi hình sau đây có bao nhiêu trục đối xứng?

Xem lời giải

Bài 4 trang 72 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy vẽ trục đối xứng của mỗi hình sau nếu có thể:

Xem lời giải

Bài 5 trang 72 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Vẽ thêm để các hình sau có trục đối xứng là đường nét đứt trên hình vẽ.

Xem lời giải

Bài 1 trang 74 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm tâm đối xứng của các hình sau (nếu có)

Xem lời giải

Bài 2 trang 74 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Vẽ thêm để được hình có tâm đối xứng là các điểm cho sẵn

Xem lời giải

Bài 3 trang 75 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Vẽ hình 6 cạnh có tâm đối xứng, không có trục đối xứng

Xem lời giải

Bài 4 trang 75 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Vẽ hình 6 cạnh có trục đối xứng, không có tâm đối xứng

Xem lời giải

Bài 5 trang 75 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Chữ cái nào sau đây có tâm đối xứng: a) H A N O I; b) N I N H B I N H; c) C A M A U.

Xem lời giải

Bài 6 trang 75 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm vật dụng trong nhà em có tâm đối xứng.

Xem lời giải

Bài 7 trang 75 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm các dụng cụ lao động có trục đối xứng

Xem lời giải

Bài 1 trang 76 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Khi quan sát sự di chuyển và hình dạng đối xứng của các động vật, con người đã chế tạo ra các công cụ hữu ích như chiếc xe, chiếc máy bay chiếc tàu ngầm. Em hãy tìm hình minh hoạ và nêu ví dụ cụ thể về điều này.

Xem lời giải

Bài 2 trang 76 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Hai hình bên dưới là những di tích lịch sử có tính đối xứng. Em hãy chỉ ra tính đối xứng của nó. Hãy cho biết tên các di tích này.

Xem lời giải

Bài 3 trang 76 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm hai hình di tích lịch sử hoặc công trình kiến trúc có tính đối xứng ở Việt Nam.

Xem lời giải

Bài 4 trang 76 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm hai hình di tích lịch sử hoặc công trình kiến trúc có tính đối xứng ở quê hương em.

Xem lời giải

Bài 1 trang 77 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Vẽ thêm để các hình sau có trục đối xứng là đường nét đứt trên hình vẽ. Em hãy cho biết đó là hình gì.

Xem lời giải

Bài 5 trang 77 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Các bông hoa và chiếc lá dưới đây, hình nào có tính đối xứng (đối xứng trục hay đối xứng tâm)?

Xem lời giải

Bài 6 trang 77 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy tìm hình bông hoa và chiếc lá có tính đối xứng

Xem lời giải

Bài 7 trang 77 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy chỉ ra các trục đối xứng và tâm đối xứng (nếu có) của mỗi hình sau.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất