Giải bài 2 trang 71 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hình nào sau đây có đường nét đứt là trục đối xứng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát 2 phần được chia bởi đường nét đứt, nếu chúng giống hệt nhau thì đường nét đứt là trục đối xứng của hình đó.

Lời giải chi tiết

Các hình a,b, d có đường nét đứt là trục đối xứng của hình đó.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu