Giải bài 3 trang 71 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Mỗi hình sau đây có bao nhiêu trục đối xứng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số trục đối xứng là số đường thẳng chia hình đó thành hai phần bằng nhau (giống hệt nhau)

Lời giải chi tiết

a

b

c

d

e

g

h

i

k

1

4

0

6

1

0

1

1

4


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu