Giải bài 1 trang 71 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Vẽ trục đối xứng của mỗi hình sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trục đối xứng là đường thẳng mà khi gấp hình theo đường đó ta được hai phần chồng khít lên nhau

Lời giải chi tiết

Các đường nét đứt là trục đối xứng của mỗi hình sau

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu