Giải bài 5 trang 72 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Vẽ thêm để các hình sau có trục đối xứng là đường nét đứt trên hìn  h vẽ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Coi đường nét đứt như một cái gương, vẽ thêm sao cho khi gập hình theo đường nét đứt ta được hai phần giống hệt và chồng khít lên nhau.

Lời giải chi tiết

Hình sau khi được vẽ thêm có đường nét đứt là trục đối xứng.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu