Giải bài 1 trang 74 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Tìm tâm đối xứng của các hình sau (nếu có)

Đề bài

Tìm tâm đối xứng của các hình sau (nếu có)

Lời giải chi tiết

Các hình a,c,e có tâm đối xứng, với tâm đối xứng được chỉ ra như hình vẽ

Các hình b, d không có tâm đối xứng


Bình chọn:
3.8 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí