Giải bài 1 trang 74 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Tìm tâm đối xứng của các hình sau (nếu có)

Lời giải chi tiết

Các hình a,c,e có tâm đối xứng, với tâm đối xứng được chỉ ra như hình vẽ

Các hình b, d không có tâm đối xứng


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu