Giải bài 3 trang 75 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Vẽ hình 6 cạnh có tâm đối xứng, không có trục đối xứng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Từ hình lục giác bất kì, thay đổi độ dài cạnh thành các cặp bằng nhau để hình có tâm đối xứng.

Lời giải chi tiết

Hình dưới đây là hình 6 cạnh có tâm đối xứng, với tâm đối xứng là điểm giao của các đường nét đứt.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu