Giải bài 5 trang 75 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Chữ cái nào sau đây có tâm đối xứng: a) H A N O I; b) N I N H B I N H; c) C A M A U.

Đề bài

Chữ cái nào sau đây có tâm đối xứng:

a) H A N O I;

b) N I N H B I N H;

c) C A M A U.

Lời giải chi tiết

Các chữ cái H, N, O, I có tâm đối xứng. Các chữ cái còn lại không có tâm đối xứng.


Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí