Giải bài 7 trang 75 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Tìm các dụng cụ lao động có trục đối xứng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các dụng cụ có hai nửa cân xứng

Lời giải chi tiết

Chẳng hạn: cuốc, xẻng, bay, ...


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu