Giải bài 4 trang 75 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Vẽ hình 6 cạnh có trục đối xứng, không có tâm đối xứng

Lời giải chi tiết

Hình dưới đây là hình 6 cạnh có trục đối xứng nhưng không có tâm đối xứng, với trục đối xứng là đường nét đứt.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu