Bài 7. Hỗn số - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.6 trên 92 phiếu
Bài 1 trang 32 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần

Xem lời giải

Bài 2 trang 32 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

tính

Xem lời giải

Bài 3 trang 32 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

So sánh

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 32 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm x biết

Xem lời giải

Bài 5 trang 32 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Thực hiện phép tính:

Xem lời giải

Bài 6 trang 32 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong một buổi tập bơi, An dành 1/5 giờ để khởi động, tự lập là 3/4 )giờ, nghỉ giữa buổi tập là2/5 giờ và thời gian tập có hướng dẫn của huấn luyện viên là 1/3 giờ. Hỏi buổi tập bơi của An kéo dài bao nhiêu giờ? (Viết kết quả bằng phân số và hỗn số.)

Xem lời giải

Bài 7 trang 32 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Ô tô chạy với vận tốc trung bình 48 3/5 km/h. Tính quãng đường ô tô chạy được trong1 và 1/4 giờ. Cùng quãng đường đó nhưng với vận tốc trung bình là 45 km/h thì thời gian chạy của ô tô là bao nhiêu? (Viết kết quả bằng hỗn số.)

Xem lời giải

Bài 8 trang 33 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Hai mảnh đất cùng ở mặt đường có chiều sâu như nhau. Một mảnh có dạng hình vuông cạnh 8 và 1/2 m, mảnh còn lại có dạng hình chữ nhật. Biết diện tích mảnh đất hình vuông bằng 2/3 diện tích mảnh đất hình chữ nhật. Mặt tiền mảnh đất hình chữ nhật dài bao nhiêu mét? Diện tích mảnh đất hình chữ nhật bằng bao nhiêu phần diện tích mảnh đất hình vuông?

Xem lời giải