Giải bài 8 trang 33 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hai mảnh đất cùng ở mặt đường có chiều sâu như nhau. Một mảnh có dạng hình vuông cạnh \(8\frac{1}{2}\) m, mảnh còn lại có dạng hình chữ nhật. Biết diện tích mảnh đất hình vuông bằng \(\frac{2}{3}\)diện tích mảnh đất hình chữ nhật. Mặt tiền mảnh đất hình chữ nhật dài bao nhiêu mét? Diện tích mảnh đất hình chữ nhật bằng bao nhiêu phần diện tích mảnh đất hình vuông?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính diện tích mảnh đất hình vuông.

Bước 2: Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật.

Bước 3: Tình chiều dài (hay độ dài mặt tiền) của mảnh đất hình chữ nhật.

Bước 4: Tỉ số diện tích giữa mảnh đất hình chữ nhật và mảnh đất hình vuông.

Lời giải chi tiết

Mảnh đất hình vuông

Mảnh đất hình chữ nhật


Diện tích mảnh đất hình vuông là:

\(8\frac{1}{2}.8\frac{1}{2} = \frac{{289}}{4} = 72\frac{1}{4}\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật.

\(72\frac{1}{4}:\frac{2}{3} = \frac{{867}}{8} = 108\frac{3}{8}\left( {{m^2}} \right)\)

Chiều dài (hay độ dài mặt tiền) của mảnh đất hình chữ nhật.

\(108\frac{3}{8}:8\frac{1}{2} = \frac{{51}}{4} = 12\frac{3}{4}\left( m \right)\)

Dễ thấy diện tích giữa mảnh đất hình chữ nhật bằng \(\frac{3}{2}\)diện tích mảnh đất hình vuông


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu