Bài tập cuối chương 6. SỐ THẬP PHÂN - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 61 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự giảm dần:

Xem lời giải

Bài 2 trang 61 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần:

Xem lời giải

Bài 3 trang 61 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Mức lương tối thiểu vùng I theo quy định ở các năm 2017 và 2018 như sau: Năm 2017 3 750 000 Năm 2018 3 980 000 Tính phần trăm lương tối thiểu vùng I năm 2018 tăng so với năm 2017.

Xem lời giải

Bài 4 trang 61 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lượng điện năng tiêu thụ từ đầu năm 2019 đến tháng 3/2019 của thành phố Hồ Chí Minh liên tục tăng cao. Trong tháng 2/2019, lượng điện năng tiêu thụ là 1,65 tỉ kWh. Nhưng đến tháng 3/2019, lượng điện năng tiêu thụ đã là 2,38 tỉ kWh. Hãy tỉnh tỉ số phần trăm lượng điện năng tiêu thụ của tháng 3/2019 tăng so với tháng 2/2019.

Xem lời giải

Bài 5 trang 61 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Một thực khách phải trả 2 750 000 đồng cho chí phí bữa ăn kể cả 10% tiền phục vụ. Hỏi nếu không tính tiền phục vụ thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho bữa ăn?

Xem lời giải

Bài 6 trang 61 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Một món hàng có giá được niêm yết trên kệ là 250 000 đồng, khách hàng khi mua sẽ được giảm giá 8%. Hỏi số tiền mà khách hàng phải trả cho cửa hàng khi mua món hàng đó sau khi đã được giảm giá là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 7 trang 61 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Một lớp học có 20 học sinh nam và 24 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm trong toàn bộ học sinh trong toàn bộ số học sinh của lớp?

Xem lời giải

Bài 8 trang 62 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Một cửa hàng quần áo bán được 25 chiếc áo và 40 chiếc quần trong một tháng. Hỏi số lượng áo chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số hàng đã bán được?

Xem lời giải

Bài 9 trang 62 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Làm tròn các số sau: -1254,5678; 542,1235 a) đến hàng phần mười; b) đến hàng phần trăm; c) đến hàng phần nghìn; d) đến hàng đơn vị; e) đến hàng chục.

Xem lời giải

Bài 10 trang 62 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Số pi còn gọi là hằng số Ác-si-mét, là một hằng số toán học có giá trị bằng tỉ số giữa chu vi của một đường tròn với đường kính của đường tròn đó. Người ta tính được:

Xem lời giải

Bài 11 trang 62 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy ước lượng kết quả các phép tính sau

Xem lời giải

Bài 12 trang 62 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Em hãy ước lượng đề kiểm tra kết quả các phép tính dưới đây là đúng hay sai. Vì sao?

Xem lời giải

Bài 13 trang 62 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Anh có độ dài thực tế Thế là là 61,9 km Nhưng trên một bản đồ đồ chỉ rõ được 3,1 cm. Tìm tỉ lệ của bản đồ.

Xem lời giải

Bài 14 trang 62 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Trên bản đồ với tỉ lệ 1 :5000 000, Đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận dài 1,02 cm tìm chiều dài thật của đường cao tốc

Xem lời giải

Bài 15 trang 62 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Nếu hòa tan hết 40 g đường vào trong 160 g nước ta được dung dịch nước đường có tỉ số phần trăm là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 16 trang 62 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Một loại cà phê hòa tan có chứa 40% cà phê tinh chất. Tính khối lượng cà phê tính chất trong một hộp có chứa 200 g cà phê hòa tan đó.

Xem lời giải