Giải bài 9 trang 62 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Làm tròn các số sau: -1254,5678; 542,1235 a) đến hàng phần mười; b) đến hàng phần trăm; c) đến hàng phần nghìn; d) đến hàng đơn vị; e) đến hàng chục.

Đề bài

Làm tròn các số sau: -1254,5678; 542,1235

a) đến hàng phần mười;

b) đến hàng phần trăm;

c) đến hàng phần nghìn;

d) đến hàng đơn vị;

e) đến hàng chục.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Gạch dưới chữ số thập phân của hàng quy tròn.

Bước 2: Nhìn sang chữ số bên phải

 + Nếu chữ số đó lớn hơn hoặc bằng 5 thì tăng chữ số gạch dưới lên một đơn vị rồi thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

+ Nếu chữ số đó nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên chữ số gạch dưới lên một đơn vị rồi thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

Lời giải chi tiết

Làm tròn số: -1254,5678

a) đến hàng phần mười: -1254,6

b) đến hàng phần trăm: -1254,57

c) đến hàng phần nghìn: -1254,568

d) đến hàng đơn vị: -1255

e) đến hàng chục: -1250

Làm tròn số: 542,1235

a) đến hàng phần mười: 542,1

b) đến hàng phần trăm: 542,12

c) đến hàng phần nghìn: 542,124

d) đến hàng đơn vị: 542

e) đến hàng chục: 540.


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí