Giải bài 14 trang 62 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Trên bản đồ với tỉ lệ 1 :5000 000, Đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận dài 1,02 cm tìm chiều dài thật của đường cao tốc

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tỉ lệ của bản đồ là tỉ lệ giữa kích thước trên bản đồ so với kích thước thật (cùng một đơn vị đo)

Lời giải chi tiết

Chiều dài thực tế của cao tốc là: 1,02 . 5 000 000 = 5100 000 (cm) = 51(km)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu